Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Canlı Cerrahi uygulamalarının eğitime katkısı yadsınamayacak bir gerçekliktir. 2017 yılında Türk Oftalmoloji Derneği dünyada ilk defa Glokom, Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Kornea ve Oküler Yüzey, Oküloplastik Cerrahi, Şaşılık ve Vitreoretinal Cerrahi birimlerinin bir arada olduğu Canlı Cerrahi Sempozyumu organizasyonlarını başlattı. Canlı Cerrahi Sempozyumları her yıl gelişerek Türk Oftalmoloji Derneği’nin ulusal kongrelerden sonra en önemli ikinci takvimli toplantıları haline geldi.

Bu takvimi pandeminin tüm zorluklarına karşın sanal ortamlarda hep birlikte sürdürmeyi başardık ve derneğimizin dördüncü ve beşinci canlı cerrahi sempozyumlarını zorunlu olarak sanal ortamlarda gerçekleştirdik.

Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu büyük deprem felaketi sürecinde bir yandan bölgedeki göz hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da eğitim faaliyetlerinin yadsınamaz önceliği ile eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Türk Oftalmoloji Derneği'nin Glokom, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi, Kornea ve Oküler Yüzey, Oküloplastik Cerrahi, Şaşılık ve Vitreoretinal Cerrahi birimlerinin Canlı Cerrahi uygulamaları 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında 4 gün süre ile T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirecektir. Altı birimin her birine eş zamanlı olarak dört ayrı salonda ve en az dörder saat canlı cerrahi olanağı verilecektir. Ayrıca birçok firmanın sponsorlu canlı cerrahi seansları ve toplantıları olacaktır. Ameliyat yayınları Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'ne yüksek çözünürlükle iletilecek ve katılımcıların ameliyatları en yüksek kalite ile izlemeleri sağlanacaktır.

TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyum Organizasyonu CANOK (Canlı Cerrahi Organizasyon Kurulu) tarafından yapılmakta olup yaklaşık altı aylık bir organizasyon ve uzun hazırlık süreci ile sempozyumun bilimsel ve teknik düzeyinin en üst seviyede olması sağlanmaktadır.

Ayrıca, Türk Oftalmoloji Derneği Cerrahi Eğitim Merkezi tarafından 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu sırasında 3 gün ücretsiz olarak Haag-Streit Cerrahi Simülatör ve İndirekt Oftalmoskop Simülatör cihazları ile ileri düzey simülasyon eğitimi olanağı sağlanacaktır.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ulusal ve uluslararası dayanışmanın önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. 7. Canlı Cerrahi sempozyumuna deprem afet bölgesindeki üyelerimiz ücretsiz olarak kayıt yaptırabileceklerdir. Olağanüstü koşullar nedeni ile Ankara’ya gelemeyecek olan yabancı meslektaşlarımız için internet üzerinden dört gün boyunca indirimli ve İngilizce simultane çevirili sanal toplantı izleme olanağı sağlanacaktır.

Özverili ve nitelikli çalışmaları nedeni ile CANOK’a, programa katkı sağlayan TOD Eğitim ve Araştırma Birimlerine, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ekibine, hastalarımıza ve Serenas firması çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

TOD Canlı Cerrahi Sempozyumları CANOK tarafından her yıl daha da geliştirilen, dünyada eşi benzeri olmayan, derneğimizin en önemli toplantılarından biridir. İçinden geçtiğimiz zor günlerde yurtiçi ve yurtdışı göz hekimleri arasındaki dayanışmanın daha da güçleneceği düşüncesi ile sizleri 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara da yapılacak olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin şimdiye kadarki en kapsamlı Canlı Cerrahi Sempozyumuna davet ediyoruz.


Türk Oftalmoloji Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına,
Genel Başkan
Prof. Dr. Ziya Kapran