Untitled Document
Bilimsel Program
13.30 - 13.45 Açılış
13.45 - 15.15 Panel 1: Sık görülen enfeksiyöz arka üveitler  
  Moderatör: Haluk Kazokoğlu
  Oküler toksoplazmozis Yılmaz Özyazgan
  Oküler Tüberküloz Nilüfer Berker
  Sifilitik üveit Merih Oray
  Lyme/Bartonella/Riketsia Pınar Özdal
  Viral retinitler Sibel Kadayıfçılar
 15.15 - 15.45
Kahve Molası
 15.45 - 16.05 KONFERANS 
  Moderatör: Ertuğrul Mirza
  Behçet üveiti tedavisi İlknur Tuğal-Tutkun
16.05 - 17.45 Olgu sunumları
  Moderatör: Nilüfer Yalçındağ
  Uvea-Behçet
**20 Kasım 2017 tarihine kadar olgu sunumlarının oturum moderatörüne gönderilmesi gerekmektedir.
08.30 - 09.45 Panel 2: Retina Hastalıklarında Yeni İlaç Uygulamaları
  Moderatör: Berati Hasanreisoğlu
  İntravitreal ilaçlarda yeni farmakodinami   Nihal Demircan
  Biyo-benzer ilaçlar   Bora Eldem
  Suprakoroidal ilaçlar   Cezmi Akkın
  Uzun salınım sistemleri   Gürsel Yılmaz
09.45 - 11.00 Panel 3: Posterior Segment Tümörlerinde Güncel Yaklaşımlar
  Moderatör: Murat Tunç
  Retinoblastomda güncel tedavi yaklaşımları  Hayyam Kıratlı
  Uvea melanomunda güncel tedavi yaklaşımları Ahmet Sarıcı
  Uvea melanomunu taklit eden lezyonlar, ayırıcı tanı Samuray Tuncer
  İntraoküler tümörlerde tanısal testler: Ne, ne zaman?         Kaan Gündüz
11.00 - 11.30
Kahve Molası
11.30 - 13.00 Etkileşimli panel 1: Diabetik Makula Ödemi Tedavisinde Tartışmalı Konular    
  Moderatör: Bora Eldem
  DMÖ + PDR  Anti VEGF monoterapi Filiz Afrashi
    Anti VEGF + Pan retinal fotokoagülasyon Nur Kır
  DMÖ’ de hangi Anti-VEGF Ranibizumab Hakan Durukan
    Aflibercept Murat Karaçorlu
  DMÖ tedavi naive hastada ilk seçenek steroid Pro Ali Osman Saatci
    Con Gülipek Tigrel
  DMÖ switch ilk 3 dozda yapılmalı Pro Sinan Tatlıpınar
    Con Ayşe Öner
  DMÖ tedavi takibinde OKT yeterlidir Pro Ülkü Çeliker
    Con Nurten Ünlü
13.00 - 14.30
Öğle Yemeği
14.30 - 16.00 Etkileşimli panel 2: Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında Tartışmalı Konular  
  Moderatör: Emin Özmert
  Yaş tip YBMD tanısında görüntüleme OKT-A Zeliha Yazar
    FFA Fevzi Şentürk
  Kuru Tip YBMD ideal görüntüleme FAF Sibel Demirel
    OKT- FFA    Özlem Şahin
  PKV tedavisinde Anti-VEGF Monoterapi Banu Turğut Öztürk
    Kombine Tedavi Hakan Öner
  Baskın Hemorajik lezyonda Anti-VEGF Monoterapi Özgür Yalçınbayır
    Kombine Tedavi Cengiz Aras
  Yaş tip YBMD tedavi takibinde OKT yeterlidir Pro Hülya Güngel
    Con Sema Oruç Dündar
 16.00 - 17.45 Olgu sunumları (Tıbbi Retina)
  Moderatör: Öner Gelişken
**20 Kasım 2017 tarihine kadar olgu sunumlarının oturum moderatörüne gönderilmesi gerekmektedir.
08.45 - 10.15   Panel 4: Koroid  
  Moderatör: Jale Menteş
  Normal Koroid   Dilek Güven
  İnce Koroid   Hakan Özdemir
  Pakikoroid   Figen Şermet
  OKT tanımlanan yeni kavramlar   Serra Arf
10.15 - 10.35 KONFERANS: En face OKT
  Moderatör: Nur Kır
 

Jale Menteş

   
10.30 - 10.55
Kahve Molası
10.55 - 12.25

Panel 5: Diabetik retinopati dışı vasküler hastalıklar

  Moderatör: Serra Arf  
  Periferik retina perfüzyonunun önemi Nazmiye Erol
  ROP anti-VEGF tedavinin yeri İmren Akkoyun
  Kronik SSKR tedavisinde güncel tedavi yaklaşımları Özcan Kayıkçıoğlu
  Oküler İskemide yeni tanımlar Emin Özmert
  Retina uzmanı gözüyle rubeozis ve neovasküler glokom Dicle Hazırolan
12.25 - 12.30 Kapanış