Bilimsel Program
14 Nisan 2018, Cumartesi
  Moderatör: Serra Arf

Eğitimciler: Nihal Demircan
                    Hakan Öner
                    Hakan Özdemir
09.30 - 12.00 İntravitreal enjeksiyon uygulama pratiği
12.00 - 15.00 Öğle Yemeği
13.30 - 15.00 Olgularla komplikasyonlar tartışması