Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birimi tarafından 5 Kasım 2023 tarihinde sanal ortamda düzenlenecek Beceri Aktarım Kursu (BAK)’nun konusu “Günlük Pratiğimizde Temel Elektrofizyolojik Testler” dir.

Kursumuz Teorik ve Pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde ERG, mfERG, EOG ve VEP testlerinin anlamı ve yorumlanması, pratik bölümde ise olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır.

Katılımcılar için oldukça yararlı olacağına inandığım bu kursa tüm meslektaşlarımı davet ediyorum.


Saygılarımla,
TOD Elektrodiagnostik BYK adına
Dr. Fehmi Özkan
TOD Elektrodiagnostik Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The subject of the Skill Transfer Course (BAK), which will be held virtually by the Electrodiagnostic Unit of the Turkish Ophthalmology Association on November 5, 2023, is "Basic Electrophysiological Tests in Our Daily Practice".

Our course consists of two parts: Theoretical and Practical. In the theoretical part, the meaning and interpretation of ERG, mfERG, EOG and VEP tests will be discussed, and in the practical part, a discussion and differential diagnosis will be made based over the cases.

I invite all my colleagues to this course, which I believe will be very useful for the participants.


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Fehmi Ozkan, MD
Chair of TOA Society of Electrodiagnostic