Davet Metni

Değerli Meslektaşlarımız,

Geçen dönem uygulamaya başlanan ve sizlerden büyük ilgi gördüğünü düşündüğümüz Beceri Aktarım Kursları (BAK) çerçevesinde pandemiden sonraki ilk fiziksel etkinliğimiz 20 Ağustos 2022 tarihinde İzmir TODEM salonunda yapılacaktır.

Glokom tanısında ve ilk tedavinin nasıl olması gerektiği konusunda özellikle asistanlık eğitiminin son yıllarında ve yeni uzman düzeyindeki arkadaşlarımızın günlük pratiklerinde sık karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmayı amaçladık. Hem glokom tanısını koymak ve hastalıkta ilerlemenin olup olmadığını tespit etmek; hem de kimi, ne zaman ve nasıl tedavi edeceğiz, tedaviyi ne zaman yoğunlaştıracağız sorularına çözüm aramak amacıyla bu 2 bölümlü toplantıyı düzenledik.

Toplantının ilk bölümünde göziçi basıncı, görme alanı , OCT taraması, gonyoskopi gibi temel tanı yöntemlerini kullanarak glokomun tanısını ve ilerlemesini nasıl tespit edebiliriz sorularına olgular üzerinden yanıtlar aranacaktır. İkinci bölümde ise tedavi konuşulacak ve yine olgular üzerinden çeşitli glokom tiplerindeki yaklaşımlarımız sizlere aktarılacaktır. Her iki bölüm sonunda değişik görme alanı ve OCT cihazları ile tüm katılımcılar eğitmenler eşliğinde pratik yapacaktır. Katılımcılar akıllarında kalacak tüm sorulara bu bölümde kolaylıkla yanıtlar bulacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi dileğiyle,
Biz hazırız, sizlerin katılımınızı bekliyoruz.


Dr. Ilgaz Yalvaç
Glokom Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Our first physical activity after the pandemic will be held in İzmir TOA Trainig Center, August 20th, 2022, within the framework of Skill Transfer Courses (STC), which started to be implemented last term and which we think attracted great interest from you.

We aimed to find solutions to the problems frequently encountered in the diagnosis of glaucoma and how the first treatment should be, especially in the last years of residency training and in the daily practice of our new specialist friends. To diagnose both glaucoma and to determine whether there is progression in the disease; We organized this 2-part meeting in order to find solutions to the questions of whom, when and how we will treat, and when we will intensify the treatment.

In the first part of the meeting, answers will be sought to the questions of how we can detect the diagnosis and progression of glaucoma using basic diagnostic methods such as intraocular pressure, visual field, OCT scanning, and gonioscopy. In the second part, treatment will be discussed and our approaches in various types of glaucoma will be explained to you through the cases. At the end of both sections, all participants will practice with different visual fields and OCT devices, accompanied by trainers. Participants will easily find answers to all questions that will remain in their minds in this section.

In order for the meeting to be productive, we limited our quota, we are ready, and waiting for your participation.


Ilgaz Yalvaç, MD.
Chair of TOA Glaucoma Society