Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Beceri aktarım kursunun sanal olarak gerçekleştirilecek glokom birimi etkinliğinde tüm yönleri ile glokomlu olguların tanı ve takibinde görme alanının önemi ve nasıl yorumlanması gerektiğini irdeleyeceğiz. Konusunda birbirinden deneyimli eğiticiler hem konu anlatımını yapacaklar hem de kurs katılımcılarıyla birlikte sanal odacıklarda interaktif bir şekilde olgular üzerinden detaylı bir tartışma imkânı bulacaklardır. Toplantının verimli olabilmesi amacıyla sınırlı sayıda kontenjan üzerinden ilerlemeyi arzu ettik. Şimdiden sizlerle 24 Temmuz 2022 günü TODEM Sanal'da buluşabilmenin heyecanı içindeyiz.


Dr. Ilgaz Yalvaç
Glokom Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In this Glaucoma Society activity to be held virtually, we will examine all aspects of the importance of the visual field in the diagnosis and follow-up of glaucoma cases and how it should be interpreted. Experienced trainers will both give lectures and have the opportunity to discuss the facts interactively in virtual rooms with course participants. We wanted to move forward with a limited number of quotas in order to make the meeting efficient. We are already excited to meet you on July 24th 2022 at TOA Virtual Training Center.


Ilgaz Yalvaç, MD.
Chair of TOA Glaucoma Society