Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu (TOD-GO) olarak teması ‘Bilimsel Araştırma Projeleri ve Akademik Yolculuk’ olan bir ‘Beceri Aktarım Kursu düzenlemeye karar verdik. Bu kurstaki temel amacımız akademik yolun başında olan genç meslektaşlarımıza bu uzun ve özveri gerektiren yolda ilerlerken kendilerini nasıl geliştirecekleri, uluslararası platformda var olabilmek için neler yapabilecekleri, bilimsel proje hazırlama ve başvuru süreçleri için hangi adımları atacakları konusunda yol göstermektir. Online düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Bizlere bu olanağı sağlayan yönetimimize ve sanal ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliyor, bilimsel projeler ve akademik yaşam konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAK programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç.Dr.Yusuf Yıldırım
TOD-GO Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

As the Young Ophthalmologists Group (TOA-YO) within the body of the Turkish Ophthalmological Association, we decided to organize a 'Skill Transfer Course' with the theme 'Scientific Research Projects and Academic Journey'. Our main goal in this course is to guide our young colleagues, who are at the beginning of the academic path, on how to improve themselves while moving on this long and devoted road, what they can do to exist in the international platform, what steps they will take for the preparation of scientific projects and application processes. In order to make this online course more efficient, we determined the participation limit as 25 colleagues. Our colleagues who wish to participate can register via using the "Application" button.

We would like to thank Administration of Turkish Ophthalmological Association for this opportunity and our speakers who will make valuable contributions to our activity in the virtual environment, and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in scientific projects and academic life to the TOD Young Ophthalmologists course program.


On behalf of TOA-YO Executive Board,
Yusuf YILDIRIM, MD, Associate Professor
Chairman of TOA-YO