Kurullar

Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu
TOD Onursal Başkanı: Dr. Demir Başar
TOD Genel Başkanı: Dr. Süleyman Kaynak
TOD Genel Sekreteri: Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Saymanı: Dr. Emrullah Taşındı
   
MYK Üyeleri: Dr. Yonca Aydın Akova
  Dr. Osman Şevki Arslan
Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla
Dr. Bora Eldem
Dr. T. Reha Ersöz
Dr. Ziya Kapran
Dr. Jale Menteş
Dr. Ahmet Tuncer Özmen
Dr. Emrullah Taşındı
   
TOD İnternet Sorumlusu: Dr. Halil Ateş

UKOK
UKOK Başkanı: Dr. Süleyman Kaynak
UKOK 2. Başkanı Dr. İhsan Çaça
UKOK Genel Sekreteri Dr. Seyhmuz Arı
   
UKOK Üyeleri: Dr. Reha Ersöz
  Dr. Emrullah Taşındı
  Dr. Ziya Kapran
  Dr. Halil Ateş
  Dr. Osman Şevki Aslan
  Dr. Ahmet Tuncer Özmen
   
Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi
Şube Başkanı: Dr. İhsan Çaça
Şube Sekreteri: Dr. Şeyhmus Arı
Şube Saymanı: Dr. Alparslan Şahin
   
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Şeyhmus Arı
  Dr. Orhan Aydemir
  Dr. İhsan Çaça
  Dr. S. Uğur Keklikçi
  Dr. Alparslan Şahin
  Dr. Tekin Yaşar
  Dr. Turgut Yılmaz