Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

TODEM İstanbul’dan sonra 6 Nisan 2018 tarihinde TODEM Ankara da meslektaşlarımızın hizmetine sunuldu. TODEM’lerin oluşturulması fikrini yaratan, geliştiren, destekleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Biz de Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu olarak İstanbul’dan sonra Ankara’yı da destekleme ve eğitimlerimize orada da devam etme kararı aldık. Bu amaçla planladığımız Beceri Aktarım Kursları (BAK) başlığındaki eğitim toplantılarının bir yenisini TODEM Ankara’da düzenleyeceğiz. BAK olarak planladığımız dokuzuncu kurs konumuzu “TOD Kornea ve Oküler Yüzey BAK -9: Oküler Yüzey Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi ” şeklinde belirledik.

Oküler yüzey hastalıkları her hastaya özel farklı bir tablo ile karşımıza çıktığı için özelliklidir. Bunların cerrahi tedavisi de özellik arz eder. Bu sebepten bu konuda bir kurs planlamayı tercih ettik. Eğitim programını mümkün olduğunca pratiğe yakın olacak şekilde planladık. Kursumuzda ağırlıklı olarak video sunumları ile teorik bilgi aktarımı yapılacak ve daha sonra küçük gruplarda  olgu örneklerinde pratik yaklaşımlar ele alınacaktır. Konu başlıkları olarak amniyon membran hazırlama, oküler yüzey hastalıklarının tedavisinde kullanımı, pterjiyumun farklı cerrahi yöntemlerle tedavisi ve kök hücre yetmezliklerine yaklaşımda püf noktaları ele alınacaktır. Konusunda son derece tecrübeli eğitici kadrosunu toparladık. Kıdemli kıdemsiz her katılımcının yeni bir şeyler öğreneceğini düşünüyoruz. Toplantı kontenjanımızı ikinci pratik bölümünde küçük gruplarda daha rahat tartışabilmek ve en fazla verimi almak amacıyla 40 katılımcı ile sınırladık. Toplantıdan maksimum verim alınabilmesi için katılımcıların en az 2 yıllık asistan veya uzman olması faydalı olacaktır düşüncesindeyiz.

“Oküler Yüzey Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi ” eğitimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 10 Haziran 2018 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi dokuzuncu BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı, BYK adına