Davet

Bu Beceri Aktarım Kursu’nun amacı kliniğe başvuran bakteriyel keratit şüphesi mevcut olgularda yapılması gereken basamakları tek tek anlatmak, gerekli ve güncel tanı yöntemleri konusunda tartışma ortamı yaratmaktır. Bunun yanı sıra uygulanacak topikal, lokal ve sistemik tedaviler açısından bilgilendirme sağlamaktır. Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanması söz konusu olabilecek ek tedavi yöntemleri (intrastromal antibiyotik enjeksiyonu, ön kamaraya antibiyotik enjeksiyonu, çapraz bağlama uygulanması, terapötik kornea nakli, vb.) açısından örnekler sergilenmesi de hedefler arasında yer almaktadır.

Olgunun poliklinik ya da acil servise ilk başvuru anında anamnez, özgeçmiş, aile öyküsü alınmasının önemi vurgulanacaktır. Sonrasında hastanın muayenesinin inceliklerinden bahsedilecektir. Oküler yüzey değerlendirilmesi için gerekli boyalar, ön segment optik koherans tomografi, gibi yardımcı tanı yöntemlerinin önemi anlatılacaktır. Ön segment fotoğraflamanın etik ve adli olarak gerekliliği tartışılacaktır. Bunun yanı sıra uygun şekilde mikrobiyolojik örnek alınmasından da olgular üzerinden bahsedilecek ve püf noktaları konusunda bilgi verilecektir. Mikrobiyolojik inceleme için örnek alındıktan sonra olgunun görüntüsünden yola çıkarak amprik olarak başlanılması gerekli tedaviler de basamak basamak irdelenecektir.

Prof. Dr. Mehmet Orhan
KOY Birim Başkanı