Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Nörooftalmoloji Birimi olarak sanal Beceri Aktarım Kursunun (BAK) ana teması “Pupilla Hastalıklarına Yaklaşım” olarak belirlenmiştir. Alt başlık olarak “Pupilla Anatomi ve Fizyolojisi”, “Pupilla Üzerine Etkili Faktörler ve Muayenesi” ve “Anizokoride Patolojik Büyük ve Küçük Pupillaya Yaklaşım” konuları birimimizin tecrübeli üyeleri tarafından teorik olarak ve örneklerle pekiştirilerek katılımcılara anlatılacaktır.

Kursumuza Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3. ve 4. yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve nörooftalmolojiye ilgi duyan meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarız. Sizleri sanal toplantı olarak gerçekleştireceğimiz Beceri Aktarım Kursunda aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Sevgi ve Saygılarımızla,


Prof. Dr. Şansal Gedik
TOD Nörooftalmoloji Birimi Başkanı
Birim Yürütme Kurulu Adına


Invitation

Dear Colleagues,

The virtual Skills Transfer Course (STC) topic of the Neuro-Ophthalmology Society of the Turkish Ophthalmological Association has been determined as "Approach to Pupillary Diseases". As subtitles, "Pupil Anatomy and Physiology", "Pupil Examination and Factors Affecting Pupillary Response", and "Approach to Pathological Large and Small Pupil in Anisocoria" will be explained to the participants by the experienced members of our unit and will be reinforced with examples.

We are delighted to invite all third and fourth-year residents and colleagues interested in neuro- ophthalmology to attend our virtual Neuro-ophthalmology Skills Transfer Course focusing on pupillary disorders, and looking forward to meeting with you.

With warm regards,


Prof. Dr. Şansal Gedik
Turkish Ophthalmological Association
Chair of TOA Neuro-Ophthalmology Society
On behalf of the Executive Committee