Davet

Sayın Meslektaşlarım,
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi olarak 3 Eylül 2022 tarihinde TODEM Sanal ortamında saat 10.00-14.00 arası düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Oküler Enfeksiyonlarda Örnek Alımı, Antibiyotik Uygulama Yolları ile Antibiyotik Hazırlık ve Uygulaması” olarak belirlenmiştir.
Oftalmoloji alanında tüm gelişmelere karşın Oküler Enfeksiyonlar; çeşitliliği, tanısal karmaşası, tedavide karşılaşılan zorlukları ile tüm dünyada önemli morbidite sebebi olmaya devam etmektedir. Oküler enfeksiyonlar, kişisel düzeyde yarattığı görme işlevi kaybı, mutsuzluk ve sosyoekonomik yükün yanı sıra; biz hekimler açısından da, özellikle dirençli etkenlerin oluşturduğu tablolar karşısında kimi zaman çaresizlik boyutuna varan güçlükler yaratmaktadır. Çok kolaylıkla tanı koyduğumuz konjonktivit ya da keratitin tedavisinde bile zaman zaman sıkıntı yaşamayan meslektaşımızın olmadığını düşünmekteyiz.
Bu BAK’ da gözün enfeksiyona maruz kalan bölümlerinden örnek elde etme, etkilenen bölüme etkin şekilde antibiyotik uygulama yolları ve uygulanacak antibiyotik dozlarının uygun şekilde hazırlanması gözden geçirilecek ve kendi günlük pratiğimizdeki uygulamalarımız kursiyerler ile paylaşılacaktır.
Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 20 katılımcı ile sınırladık. Bu 20 kişiden biri olmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananları e-posta ile bilgilendireceğiz.
Saygılarımızla,


Prof. Dr. Ulviye Yiğit
Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,
The title of the Skills Transfer Course (STC), that we will organize as the Ocular Infections Unit of the Turkish Ophthalmology Association on September 3, 2022 in TODEM Virtual environment between 10am - 14pm, has been determined as "Sample Collection in Ocular Infections, Antibiotic Application Routes and Antibiotic Preparation and Application".
Despite all the developments in the field of Ophthalmology, Ocular Infections continue to be an important cause of morbidity around the world with its diversity, diagnostic complexity and difficulties encountered over the course of treatment. In addition to its effects as loss of visual function, unhappiness and socioeconomic burden on a personal level, ocular infections also creates difficulties for us, as physicians, that sometimes reach the level of desperation, especially in the face of the tables created by resistant factors. We believe that there is no colleague who does not face with difficulties from time to time, even in the treatment of conjunctivitis or keratitis, which we diagnose very easily.
In this STC, the obtention of samples from the infected parts of the eye, the effective ways of applying antibiotics to the affected area, and preparing the preparation of antibiotics’ doses to be applied in an appropriate way will be reviewed, and our experiences in daily practice will be shared with the trainees.
In order for the meeting to be efficient meeting, we limited our quota as 20 participants. To become one of these 20 participants/persons, click the "Online Registration" button on the registration page. We will notify those who are eligible to participate by e-mail.
Kind Regards,


Prof. Dr. Ulviye Yiğit, MD
Chair of TOA Ocular Infection Society (TOIS)