Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina, Uvea-Behçet ve Oküler Onkoloji Birimlerinin ortaklaşa düzenlediği 5.Tıbbi Retina Günleri Toplantısı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde sanal olarak yapılacaktır.

2 gün sürecek olan bu toplantıda, panel, konferans ve olgu sunumlarıyla retina ve koroid hastalıklarındaki en güncel tanı ve tedavi yöntemleri, ülkemizden konularında yetkin uzmanlarınca tartışılacak, ayrıca 2 yabancı konuşmacı konferansı olacaktır.

5. Retina Günleri toplantı programının oluşturulmasında emeği geçen Tıbbi Retina, Uvea-Behçet ve Oküler Onkoloji Birimleri Yürütme Kurulu Üyelerine, programa destek sağlayan ve katkı sunan bu üç birimin aktif üyelerine ve davetimizi kabul ederek toplantı içeriğine bilimsel zenginlik katan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca toplantımıza sponsorlukları ile katkı sağlayan ve ilaç, cihaz ve ürünlerini sergileyecek olan bütün endüstri temsilcilerine de şükranlarımızı sunuyoruz.

İlgi çekici ve yararlı olacağına yürekten inandığımız 5.Tıbbi Retina Günleri Toplantısına, TOD Tıbbi Retina, Uvea-Behçet ve Oküler Onkoloji Birimleri Yürütme Kurulları adına tüm meslektaşlarımızı davet ediyor ve 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde sanal toplantımızda birlikte olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sema Oruç Dündar Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal Doç. Dr. Ahmet Murat Sarıcı
Tıbbi Retina Birimi Adına Uvea Behçet Birimi Adına Oküler Onkoloji Birimi Adına