Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

"Şaşılık Cerrahisinde Temel Prensipler ve Teknikler" başlıklı beceri aktarım kursumuzda şaşılık olgularında cerrahi endikasyonlar, ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar, ameliyat için gerekli olan anatomik bilgiler ve cerrahiyi kolaylaştıracak ipuçları verilecektir. Şaşılık ameliyatı için gerekli olan aletler ve kullanılmasındaki kolaylıklar paylaşılacaktır. Ayrıca şaşılık ameliyatları öncesinde, süresince ve postoperatif dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar aktarılacaktır. Şaşılık ameliyatı öncesinde yapılması ve bilinmesi gereken konuların tartışılmasının ardından, daha küçük gruplara sıklıkla yapılan cerrahi müdahaleler ile ilgili olarak konusunda uzman ve tecrübeli hekimlerimiz, hem teknik bilgiler anlatacaklar hem de katılımcıların sorularına yanıt vereceklerdir. Şaşılık cerrahisi yapmaya henüz başlamış veya yapmakta olan 3 ve 4. yıl asistanlarının yanısıra uzman hekimlerin de katılabileceği kurs sonunda şaşılık cerrahisi planlanması, yapılması ve takip aşamalarında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde tartışılmış olacaktır. Katılımcılar sormak istedikleri olgularını da 2-3 dakikayı geçmeyen şekilde sunarak tartışabileceklerdir.Invitation

Dear Colleagues,

In this skill transfer course, titled "Strabismus Surgery Basic Principles and Techniques" surgical indications, preoperative routines and things-to-dos, surgical anatomical landmarks and informations and tips for better surgical outcomes will be discussed. Surgical instruments that are needed for strabismus surgery and their use will be given. Preoperative, peroperative and postoperative complications of strabismus surgery and their management will be shared. Following the initial session on general subjects about strabismus surgery, in the second part of course, frequently applied surgical techniques will be discussed in small groups and technical information will be shared as well as answering the questions of participants by the experienced and expert strabismus surgeons. Residents that have begun strabismus surgery recently and the ophthalmologist with more experience can attend this course and after completion of the 2 days programme they will have detailed information about the surgical planning of strabismus surgery, performing surgery and followup of patients. Participants can present and discuss about their own cases, not exceeding 2-3 minutes presentation.