Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimince 2020 yılında düzenlenecek VRC Beceri Aktarım Kursunun ilkinde (VRC BAK-1) BYK tarafından “Temel Vitrektomi Uygulamaları” başlıklı kurs planlanmıştır. Kursumuz 22 Mart 2020 tarihinde Bursa TODEM’de yapılacaktır.

Bu kurs kapsamında olguların cerrahiye hazırlanmasından başlayarak, vitrektomi cerrahisinin tüm aşamaları gözden geçirilecek, vitrektomide kullanılan tamponatlar, vitreus hemorajileri, vitreomaküler arayüz hastalıkları ve pediatrik vitreoretinal cerrahi ile ilgili bilgiler verilecektir. Konuyla ilgili deneyimli eğitmenler tarafından olgu videolarıyla cerrahinin püf noktaları aktarılacaktır.

Katılımcılar vitreoretinal cerrahide temel teknikler konusunda tüm detayları öğreneceklerdir.

Temel vitrektomi uygulamaları konusunda eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı 22 Mart 2020 tarihinde Bursa TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

VRC BYK Adına

Prof.Dr. Gürsel YILMAZ
TOD VRC Birimi Başkanı
VRC BYK AdınaInvitation

Dear Colleagues,

In the first of the 2020 Skill Transfer Course (VRC BAK-1), the Vitreoretinal Surgery Society executive board was planned a course titled “Basic Vitrectomy Techniques” by. Our course will be held on 22 March 2020 in Bursa TODEM.

Within the scope of this course, all the stages of vitrectomy surgery will be reviewed starting from the surgery, and information about tamponades used in vitrectomy, vitreous hemorrhages, vitreomacular interface diseases and pediatric vitreoretinal surgery will be given. The tricks of the surgery will be transferred with case videos by experienced instructors on the subject.

Participants will learn all the details about basic techniques in vitreoretinal surgery.
We invite you to Bursa TODEM on March 22, 2020.

Respectfully yours,

Gürsel YILMAZ, MD