Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu kursta, alanında deneyimli eğitmenler tarafından kısa bir teorik eğitimi takiben çok sayıda cerrahi video ile retina dekolmanı cerrahisi her yönüyle ele alınacaktır. Kursun tümü interaktif olacak ve katılımcılar istedikleri anda sorularını yöneltebilecektir. Kurs başlangıçtan ileri düzeye kadar tüm katılımcılara açıktır. Samimi bir ortamda, birlikte öğrenmek için katılımınızı bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

VRC BYK Adına

Prof.Dr. Melih ÜNAL
TOD VRC Birimi Başkanı
VRC BYK AdınaInvitation

Dear Colleagues,

In this course, retinal detachment surgery will be contextualized by experienced educators by using a lot of surgical videos after a short theoretical lecture. Whole course will be interactive and asking questions will be free whenever attendees desire. The course is open for all attendees from beginners to advanced surgeons. We are waiting you to join us to learn together in a charming environment

Respectfully yours,

Prof. Dr. Melih Unal
Chair of TOA Vitreoretinal Surgery Society (TVRSS)