Davet

Glokom hastasının tanı ve tedavisinde en sık kullanılan yardımcı muayene yöntemleri görme alanı ve optik koherens tomografi,(GA ve OCT) bu toplantıda ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Katılımcıların görme alanı bilgisi tazelenecek, günümüzde bilgisayar destekli cihazlardan elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceği, güvenilir olup olmadıkları ve glokom dışı diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı önce teorik sonra cihaz üzerinden aktarılacaktır. Toplantının ikinci bölümünde benzer olarak OCT cihazlarının prensipleri ve günümüzde kullanım alanları, bu cihaz çıktılarının yorumu ve karışabilecek hastalıklar hem teorik hem de cihazlar üzerinden bire bir yaklaşımla katılımcılara aktarılacaktır. Amacımız makinaların insanlara değil insanların makinalara hükmetmesi gerektiğini bir de glokom gözüyle aktarabilmek olacaktır.

Prof. Dr. Halil Ateş
Glokom Birimi Başkanı