Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Yürütme Kurulu olarak Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) adı altında kısa didaktik anlatımla desteklenen uygulamalı kurslardan ilkini düzenliyoruz. Bu pratiğe yönelik çalışmayı Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi’nde (TODEM) gerçekleştireceğiz. Konumuzu “Ön Segment Cerrahisinde Kornea Sütürasyon Teknikleri” şeklinde belirledik.

“Ön Segment Cerrahisinde Kornea Sütürasyon Teknikleri” uygulamalı laboratuvar kursuna katılacak adaylara kornea ile ilgili temel mikrocerrahi sütürasyon teknikleri konusunda bilgi ve beceriler aktarılacaktır. Adaylar göz cerrahisinde oluşturulan insizyonlara bağlı yara yerlerinin kapatılmasında kullanılan temel mikrocerrahi malzemeleri, iğne ve sütür tipleri ile bu sütürlerin yerleştrilmesinde kulanılan temel mikro cerrrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir. Adaylara korneal insizyonların temel mikro cerrrahi teknikleri ile nasıl kapatılacağı konusunda birim yürütme kurulunun üyelerince becerileri aktarımı şeklinde uygulamalar hayvan gözlerinde yaptırılacaktır.

Toplantı kontenjanımızı 36 katılımcı ile sınırlı tutmayı tercih ettik. Bu durum uygulama yapılacak mikroskop ve hayvan gözü sayısının kısıtlı olmasından ve küçük gruplarla çalışmanın beceri aktarımında daha faydalı olacağından kaynaklanmaktadır.

Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler. Katılmaya hak kazananlara e-posta yoluyla dönüş yapacağız.

Temel Kornea Sütürasyonu Tekniklerini öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı, 22 Nisan 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi birinci BAL programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. İzzet CAN
TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Başkanı, BYK adına