Davet
Mehmet Çıtırcık

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) çerçevesinde bu yılki etkinliğimiz 3 Mart 2019 tarihinde İstanbul TODEM salonunda yapılacaktır.

Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında genel sınıflama, sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları size ileterek asistanlık eğitiminin son yıllarında ve yeni uzman düzeyindeki arkadaşlarımızın günlük pratiklerinde sık karşılaştıkları durumlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız. Bu uygulama 2 aşamalı olarak yapılacaktır. İlk aşamada yaklaşık 1 saatlik süre içinde genel teorik bilgiler verilecektir. İkinci aşamada ise 5 ayrı gruba 10 kişilik gruplar halinde 45 dakika süreyle uygulamalı kurs yaptırılacaktır. Uygulamalı laboratuvar kursuna katılacak adaylara glob yaralanmaları ile ilgili temel mikrocerrahi sütürasyon teknikleri konusunda bilgi ve beceriler aktarılacaktır. Adaylar göz cerrahisinde oluşturulan insizyonlara bağlı yara yerlerinin kapatılmasında kullanılan temel mikrocerrahi malzemeleri, iğne ve sütür tipleri ile bu sütürlerin yerleştirilmesinde kullanılan temel mikro cerrrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir. Adaylara glob yaralanmaları temel mikro cerrrahi teknikleri ile nasıl kapatılacağı konusunda birim üyelerince becerilerin aktarımı şeklinde uygulamalar hayvan gözlerinde yaptırılacaktır.

Toplantı kontenjanımız 50 katılımcı ile sınırlı tutulmuştur. Bu durum uygulama yapılacak mikroskop ve hayvan gözü sayısının kısıtlı olmasından ve küçük gruplarla çalışmanın beceri aktarımında daha faydalı olacağından kaynaklanmaktadır. Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Tekniklerini öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı, 3 Mart 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAL programına davet ediyoruz. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çıtırık
TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı
BYK adına