Davet
Mehmet Çıtırcık

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Kursları (BAK) çerçevesinde bu yıla ait etkinliğimiz 13 Nisan 2019 tarihinde Ankara TODEM salonunda yapılacaktır.

Toplantının başlığı Güncel Sağlık Kurulu Raporları olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere ülkemizde çok farklı alanlarda sağlık kurulları raporları düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra rapora esas teşkil eden yönetmelikler farklı olabilmektedir. Özellikle askeri raporların düzenlenmesinin sivil hastanelerine bırakılması bu alanda tecrübesi olmayan hekimleri oldukça zorlamaktadır. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında sağlık kurulları açısından verilen eğitim de yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı özellikle genç meslektaşlarımız rapor düzenlenmelerinde zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımız 50 katılımcı ile sınırlı tutulmuştur. Toplantı iki aşamalı olarak planlanmış olup ilk bölümünde sivil raporlar, ikinci bölümünde emniyet ve silahlı kuvvetler ile ilgili raporlar ele alınacaktır. Sağlık kurulları konusunda deneyimli hocalarımızın bu alandaki sorunları ciddi anlamda çözebilecek sunularının tüm arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu toplantı ile katılımcılar akıllarındaki sorulara yanıtlar bulabileceklerdir.

Sürekli değişen yönetmelikler nedeniyle sağlık kurulları konusunda bilgilerini güncellemek isteyen ve günlük pratikte karşılaştığı örnekleri sunum sonrasında tartışmak isteyen meslektaşlarımızı kursumuza davet ediyoruz. Sağlık kurullarında görev alan/alacak tüm arkadaşlarımız ve özellikle de uzmanlık eğitimlerinin sonuna yaklaşmış meslektaşlarımızın bu kurstan çok faydalanabileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Sağlık Kurulu Raporları konusunda güncel durumu tecrübeli hekimler tarafından dinleme fırsatı bulmak isteyen meslektaşlarımızı, 13 Nisan 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAK programına davet ediyoruz. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, BYK adına