KURULLAR

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Huban Atilla
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. O. Murat Uyar
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. S. Uğur Keklikçi
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Gürsel Yılmaz
TOD 57. ULUSAL KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ
UKOK Başkanı
Dr. Ziya Kapran
UKOK 2. Başkanı
Dr. Emine Çinici
UKOK Sekreteri
Dr. Bahadır Utlu
UKOK Üyeleri
Dr. Huban Atilla
Dr. İzzet Can
Dr. Necdet Cinhüseyinoglu
Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. S. Uğur Keklikçi
Dr. Onur Konuk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Dr. Feyza Önder
Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Emrullah Taşındı
Dr. O. Murat Uyar
Dr. Gürsel Yılmaz