DAVET
FOTOĞRAF GALERİSİ
KURULLAR
BİLİMSEL PROGRAM
KAYIT - KONAKLAMA
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİMDAVET ve TEŞEKKÜR

Sayın Meslektaşlarımız

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Temel Eğitim ve Mesleki Planlama Birimi’nin 2 yılda bir düzenlediği Oftalmolojide Eğitim Buluşması Toplantılarının sekizincisi 20 Haziran 2013 tarihinde, TOD 26. Yaz Sempozyumu’ndan bir gün önce gerçekleştirilecektir. Toplantı TOD Genel Merkezi himayesinde ve TOD İzmir Şubesi ev sahipliğinde İzmir’de Hilton Oteli Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Eğitim Buluşması Toplantılarının gerçekleşmesi için sürekli ev sahipliği yapmayı gönüllü olarak üstlenen, desteklerini esirgemeyen TOD İzmir Şubesi’ne, başta İzmir Şube Başkanı Op. Dr. Alp Alaluf olmak üzere tüm İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz.

Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8 Toplantısı için bu yıl “Oftalmolojide Hasta-Hekim ve Endüstri-Hekim İlişkileri” ana konu olarak belirlenmiştir. Hasta-hekim ilişkisi klinik uygulamada karşılıklı katılıma ve güvene dayalı olması gereken bir ilişkidir. Ancak yurdumuzda son yıllarda  yol gösterme-işbirliği temeli giderek sarsılmakta, şiddete dayalı şekle hızla sürüklenmektedir. Bu değişimin temel nedenlerinden biri güven dayanağının değişime uğramasıdır. Hasta-hekim ilişkisinde etik, hakları korumaya yönelik düzenlemelerle yeni iletişim becerileri kazandırmak gerekmektedir. Bu toplantının amacı yurdumuzda ve yurtdışında, günümüzde var olan hasta-hekim ilişkilerinin tüm yönleri ile incelenmesi, bu ilişkileri geliştirmeye yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesidir.

Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8 Toplantısının bir başka amacı da endüstri-hekim ilişkilerinin çok yönlü irdelenmesi, ülkelere bağlı olarak gösterdiği değişkenliklerin ele alınmasıdır. Tıp eğitiminde endüstri desteği yadsınamaz bir gerçektir. Etkileşim etik kurallar içinde kalmalı, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yarar sağlamalıdır. Konu,  gazetelerde çıkan “göz hekimi ve ekibi tarafından oluşturulan retinal protezlerin üretime geçtiği” haberinden, eğitim amaçlı bilimsel toplantılara endüstrinin finansal desteğine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Bu toplantıda endüstri-hekim ilişkilerinin eğitime katkıları, riskleri, hukuki boyutları ve son yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Oftalmolojide Eğitim Buluşması Toplantıları eğitici ve eğitilenlerin birlikte gerçekleştirdiği aktivitelerdir. Oftalmolojinin geleceğini oluşturan asistanlarımız bu toplantıda da hocaları ile birlikte oturum yönetecekler, panelist olarak görev alacaklardır. Yurdumuzda bulunan Tıp Fakülteleri Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Göz Klinikleri asistanlarından ikişer asistan temsilcisi  toplantıya Türk Oftalmoloji Derneği’nin davetlisi olarak katılacak, ulaşım ve konaklama ücretleri TOD tarafından karşılanacaktır. Bu olanakları sağladıkları için TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman KAYNAK ve TOD Genel Sekreteri Prof. Dr. Reha ERSÖZ başta olmak üzere tüm TOD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8 Toplantısı’nda da tüm duyuruları ve yazışmaları internet üzerinden, TOD web sitesinden yapacağız. Toplantıya katılım ücretsiz olup katılım formunu doldurup internet yoluyla göndermek yeterli olacaktır.

Oftalmolojide Eğitim Buluşması-8 Toplantısı’nda birlikte olmak umuduyla tüm meslektaşlarımızı toplantıya katılmak üzere davet ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Zeliha YAZAR
Türk Oftalmoloji Derneği Temel Eğitim ve Mesleki Planlama Birimi Başkanı
Birim Yürütme Kurulu adına

 
   
LookUs & OnlineMakale