DAVET
FOTOĞRAF GALERİSİ
KURULLAR
BİLİMSEL PROGRAM
KAYIT-KONAKLAMA
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİMDeğerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi bu yıl TOD 24. Yaz Sempozyumu'nu düzenlemektedir. Sempozyum genç yaşta kaybettiğimiz meslektaşımız Op.Dr.Fikret Kandemir anısına düzenlenecektir. Bu toplantı için sizlere duyuru ve çağrı yapmaktan onur duyuyoruz. İzmir'de, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 24 - 26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak olan sempozyumun ana konusu "Oftalmolojide Tartışmalı Konular" olarak seçilmiştir. Oftalmoloji dünyasında bugün geldiğimiz noktada, üzerinde fikir birliğine varılmamış birçok konuyu tartışıp, konuşmacıların bu konulardaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacağız.

Sempozyum ile ilgili tüm bilgilere ve sempozyum bilimsel programına http://www.todnet.org/yazsempozyumu2011/ adresinden ulaşılabilecektir. Sempozyumun bir gün öncesinde Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Planlama Birimi tarafından organize edilecek olan "Oftalmolojide Eğitim Buluşmaları" toplantı programı da ayrıca duyurulacaktır.

Sempozyum için 12 panel ve 7 konferans ile zengin bir bilimsel program hazırlanmaktadır. Sempozyumda görüşebilmek dileğiyle.
İzmir'den saygı ve sevgilerimizle

Op.Dr.Alp Alaluf
Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına

 
   
LookUs & OnlineMakale