Davet

Değerli Meslektaşlarım,

TOD Elektrodiagnostik Birimi Yürütme Kurulu olarak TODEM’de düzenleyeceğimiz “Temel Elektrodiagnostik Testler: Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ?” başlıklı Sanal Beceri Aktarım Kursu (BAK)'na katılımınız için sizleri davet ediyoruz.

Kursumuzun amacı meslektaşlarımıza klinik pratikte kullanılan temel elektrodiagnostik testleri uygulama ve değerlendirme konusunda tecrübe kazandırmaktır. Bu amaçla her tetkikin öncelikle teorik olarak anlatılması, hemen takiben pratik uygulamalardan bahsedilmesi planlanmıştır. Sanal ortamda daha ideal bir eğitim sağlamak amacıyla kurs katılımı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız internet sayfasından ön kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Katılmaya hak kazananlara e-posta yoluyla dönüş yapılacaktır.

Kursumuzla ilgilenen meslektaşlarımızı TOD Elektrodiagnostik Birimi Sanal BAK programına katılmaya davet ediyoruz.


Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Mehmet Numan Alp
TOD Elektrodiagnostik Birimi Başkanı, BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

Electrodiagnostic Division of Turkish Ophthalmological Association (TOA) invites you to the virtual course titled as 'Basic Electrodiagnostic Tests: How To Perform And Interpret' which will take place in TODEM.

The aim of the course is to increase the experience of the attendants about the application and the interpretation of the basic electrophysiological tests used in daily clinical practice.

Following the theoretical information in the first part, you will be able to share the experience of the instructors in the second part of the course. To provide an ideal virtual environment, the number of the participants will be limited with 20 colleagues.

You will be able to register from the website.

I would like to invite you to attend the skill transfer course of the TOA Electrodiagnostic Society (TEDS).

With respect and gratitude.


Prof. Dr. Mehmet Numan Alp
Chairman of TOA Electrodiagnostic Society (TEDS)