Bilimsel Program / Scientific Program
Temel Elektrodiagnostik Testler: Nasıl Uygulanır? Nasıl Yorumlanır? / Basic Electrodiagnostic Tests: How To Perform And Interpret
13:30 - 17:30
Beceri Aktarım Kursu /
Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatör / Moderator: Dr. Ayşe Öner
  Elektroretinografi (ERG) Testi
Electroretinography (ERG) Test
Dr. Özlem Şahin
  Elektrookulografi (EOG) Testi
Electrooculography (EOG) Test
Dr. Fatma Güliz Yavaş
  Görsel Uyarılmış Potansiyeller (GUP) Testi
Visual evoked potentials (VEP) Test
Dr. Mualla Şahin Hamurcu
  Günlük Klinik Pratikte MfERG Kullanımı
Multifocal electroretinography (MfERG) Test
Dr. Reşat Duman
Pratik Bölüm
  Oda No 1: Günlük Klinik Pratikte ERG Kullanımı
Room Number 1: ERG in Daily Clinical Practice
Dr. Özlem Şahin
  Oda No 2: Günlük Klinik Pratikte EOG Kullanımı
Room Number 2: EOG in Daily Clinical Practice
Dr. Fatma Güliz Yavaş
  Oda No 3: Günlük Klinik Pratikte GUP Kullanımı
Room Number 3: VEP in Daily Clinical Practice
Dr. Mualla Şahin Hamurcu
  Oda No 4: Günlük Klinik Pratikte MfERG Kullanımı
Room Number 4: MfERG in Daily Clinical Practice
Dr. Reşat Duman
  Kurs Değerlendirme / Course Evaluation