Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu (TOD-GO) olarak teması ‘Klinisyenler için Temel İstatistik’ olan bir ‘Beceri Aktarım Kursu düzenlemeye karar verdik. Bu kurstaki temel amacımız bilimsel çalışmalarda başlıca yol arkadaşımız olan SPSS programını tanımak, tanımlayıcı ve analitik istatistik ile ilgili temel testleri öğrenmek ve bir klinisyenin elindeki verilerle çıkarım yapmasını sağlayacak temel donanıma sahip olmasını sağlamaktır. Teorik bilgi aktarımlarının sonunda interaktif odalarda yapılacak uygulamalarda anlatılanların örneklerle pekiştirilmesi sağlanacaktır. Online düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 60 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Bizlere bu olanağı sağlayan yönetimimize ve sanal ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan Biyoistatistik uzmanı Dr.Arzu Baygül ve ekibine, sponsorluğu için Thea firmasına teşekkürü borç biliyor, temel istatistik konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAK programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç.Dr.Yusuf Yıldırım
TOD-GO Başkanı
Thea Logo

Invitation

Dear Colleagues,

As the Young Ophthalmologists Group (TOA-YO) within the body of the Turkish Ophthalmological Association, we decided to organize a 'Skill Transfer Course' with the theme 'Basic Statistics for Clinicians'. Our main goal in this course is to introduce the SPSS program, which is our main companion in scientific studies, to learn the basic tests related to descriptive and analytical statistics, and to ensure that a clinician has the basic equipment to make inferences with the data they have. At the end of the theoretical courses, it will be ensured that the practices in the interactive rooms are reinforced with examples. In order to make this online course more efficient, we determined participation limit as 60 colleagues. Our colleagues who wish to participate can register via using the "Application" button.

We would like to thank Administration of Turkish Ophthalmological Association for this opportunity and our speaker, Biostatistics specialist, Dr. Arzu Baygül and her team for their valuable contribution to our activity in the virtual environment, Thea company for their sponsorship and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in basic statistics to the TOD Young Ophthalmologists course program.


On behalf of TOA-YO Executive Board,
Yusuf YILDIRIM, MD, Associate Professor
Chairman of TOA-YO
Thea Logo