BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 


Abstract Button

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 30 Haziran 2022

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 30 Haziran 2022

Bildiri Özeti Gönderme Kuralları
Bildiri özeti gönderme kuralları, UKOK Yönergesi 7 – 7 maddeleri gereğince düzenlenmiştir.
Bildiri sahibi hekim TC vatandaşı bir göz hekimi ise, TOD üyesi olması ve Derneğe o yıl ve geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması gerekir.

(Başka bilim dallarının mensupları ile yabancı uyruklu hekimler -göz hekimi de olsalar- için TOD üyesi olma koşulu aranmaz).
Bildiri özetleri sadece internet sitesi yoluyla gönderilecektir.

Birinci isim olarak bir kişi “Bir sözlü sunu + Bir poster “ veya “İki Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Buna aykırı başvurular bildiri kabul sitesi tarafından otomatik olarak reddedilecektir. Tek olguluk vaka takdimleri sadece poster olarak gönderilebilir. Sözlü bildiri sunum süresi, video gösterimi dahil, 5 dakika olacaktır.

Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve online sistem üzerinde hazırlanacaktır. Ayrıca Microsoft- Powerpoint vb. programda hazırlanması gerekmemektedir.

Bildiri Özetleri ve Kongre Ödülleri “En iyi araştırma”, “En iyi poster, “En iyi video”, “En iyi tıbbi fotoğraf” ödüllerine adaylık başvurusu web sitesindeki bildiri gönderme formunda ilgili kutucuk işaretlenerek yapılacaktır. Adaylığın kesinleşmesi, değerlendirme komisyonunun çalışmayı kabul etme kararından sonra gerçekleşecektir.

İnternet Sitesi Yoluyla Bildiri Özeti Göndermek İçin

Bildiri özetleri, kongrenin internet sitesinde (www.todnet.org) bulunan bağlantı yoluyla gönderilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece birinci yazarlar bildiri özeti gönderme yetkisine sahiptir. Bunun için bildiri sahiplerinin TOD Kimlik Numarası ve Web parolasını bilmesi gerekir. Üyelerimiz www.todnet.org'dan Üye Bilgi Bankası’na girip ilgili formu doldurarak veya doğrudan webmaster@todnet.org adresine mesaj ile başvurarak bu bilgilere ulaşabilir.

TOD üyesi olmayan bildiri sahipleri için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kişilere sadece kongre süresince geçerli olacak geçici bir Kimlik No ve Parola verilecektir. Bunun için kongre sitesindeki (www.todnet.org) üyelik formunu doldurmaları gerekir. Başka kişiler adına form doldurma görevini üstlenenler, bu kişilerin TOD Kimlik No ve Web Parolalarını öğrenmek durumundadır. Bildirilerde birinci isim yazarların “1 sözlü sunu + 1 poster” veya toplam “2 poster“ sunu hakkı vardır. Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili internet sayfasında detaylı olarak yer almaktadır.

Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okuyunuz ve aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz:

  • Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz.
  • Konu sınıflandırmasını dikkatlice yapınız.
  • Özeti yapısına uygun olarak doldurunuz. Bildiri metinleri, “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Bildiri metinleri düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Anlatım ve yazım hataları yapılmamalıdır.
  • Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra öngörünüm bölümüne özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanına istediğiniz şekilde yer almış olduğunu kontrol ediniz.
  • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  • Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve AbstractAgent sistemi üzerinde hazırlanacaktır.
  • Özet metni yazar bilgileri ve özet başlığı hariç 1000-2000 harf arası olmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Bildiri özetleri, UKOK’un denetleyeceği konu sınıflandırmasından sonra, ”yazar isimleri” ve “çalışmanın yapıldığı yer” alanları gizlenerek ilgili Birim (ler) Başkanı, Birim Sekreteri ve Birim Eğitim Temsilcisi’nden oluşan üç kişilik Değerlendirme Komisyonu üyelerine online sistem ile gönderilecektir. Değerlendirme komisyonları, sözlü bildiri ve poster değerlendirmelerini UKOK tarafından kendilerine bildirilecek sayılara uygun olarak yapmaya özen gösterecektir.

Değerlendirme Komisyonu üyeleri, kararlarını sanal ortamda ulaştıkları formu işaretleyerek belirtecektir. Bildiriler “kabul-red“ ve “sözlü-poster-video-tıbbi fotoğraf“ olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme komisyonlarının sunum tercihini değiştirme yetkisi vardır. Komisyonun tercihi doğrultusunda, birinci isimler, iki sözlü bildiri sunabilirler.

Tek olguluk vaka takdimleri (özelliği olan video sunumlarını zorunlu kılan tebliğler dışında) sadece poster olarak kabul edilebileceği için sözlü sunuma çevrilemeyecektir. İlgili komisyon, orijinal çalışma olmadığı veya kopya edildiği konusunda şüphe uyanan bildirilerin açıklığa kavuşması için yazarlardan ek kanıt isteyebilir.