Untitled Document
Bilimsel Program
30 Eylül 2017, Cumartesi
09:00 Açılış

Ayşe Burcu - TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birim Sekreteri
  Oturum Başkanı  Prof. Dr. Meltem Yağmur
09:10 - 09:30 Keratitli hastaya yaklaşım ve örnek alma         Prof. Dr. Sait Eğrilmez
09:30 - 09:50 HSV / HZV Keratitleri Prof. Dr. Nilüfer Alparslan
09:50 - 10:10 CMV Keratiti Prof. Dr. Yonca Akova
10:10 - 10:30 Bakteriyel Keratitler Prof. Dr. Nilgün Yıldırım
10:30 - 10:50 Fungal ve Paraziter Keratitler Prof. Dr. Meltem Yağmur
10:50 - 11:10
Kahve Arası
11:10 - 12:50 Gruplarla pratik olgu tartışmaları
 
Öğle Yemeği