DAVET
KURULLAR
BİLİMSEL PROGRAM
KAYIT-KONAKLAMA
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİMDeğerli Meslektaşlarım,

TOD  8.Mart Sempozyumu Erzurum-Trabzon Şubesi tarafından 11-13 Mart 2011 tarihleri arasında  Doğu Karadeniz’ in şehzadeler şehri Trabzon’da Dr.İrfan Ersavaş anısına düzenlenecektir.

Sempozyumunun ana konusu “Oftalmolojide Muayene Yöntemleri” dir. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak geleneksel muayene yöntemlerine birçok yeni yöntemin ilave olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yeni yöntemlerin kullanılması ve yorumlanmasında belli bir tecrübenin olması gerektiği kuşkusuzdur.  İşte bu sempozyum da konularında uzman ve deneyimli meslektaşlarımız, geleneksel muayene yöntemlerinin yanı sıra özellik arz eden  bu yeni muayene yöntemleri ile ilgili bilgi birikimlerini de bizlerle paylaşacaklardır. 

Sempozyumun bilimsel programı içeriği bizlere 5 panelde aktarılacaktır. Bilimsel program bitiminden itibaren 1.5 gün sosyal programa ayrılmıştır. Sosyal program içerisinde isteğe bağlı olarak Sümela Manastırı veya Uzungöl gezisi ya da her ikisi birden düzenlenebilecektir.

Sempozyuma katılımınızı ümit eder, toplantının herkese faydalı olmasını diler,  katkısı olanlara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Prof Dr.H.İbrahim İmamoğlu
TOD Erzurum-Trabzon Şubesi Başkanı                           

 
   
LookUs & OnlineMakale