Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLOPLASTİK CERRAHİ BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Birim Sekreteri
Dr. Onur Konuk
Birim Eğitim Temsilcisi
 Dr. Banu Melek Hoşal
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
 Dr. Müslime Akbaba  Dr. Banu Melek Hoşal
Dr. Şafak Karslıoğlu Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Dr. Pelin Kaynak Dr. Onur Konuk
 Dr. Hülya Soysal Dr. Meltem Söylev Bajin
Dr. Barış Yeniad  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör