Bilimsel Program / Scientific Program
Kursiyerler sekizer kişilik gruplar halinde dokuz odada aynı anda 50’şer dakikalık eğitim alacaklardır. Her kurs sonrası 15 dakika ara verilecek ve bir odada eğitim alan kursiyerler takip eden odaya geçecekler, böylece program sonunda dokuz odadaki kurs eğitimini tamamlayacaklardır.
Uygulamalı Kurs Odaları - Konular ve Eğitmenler
  Açılış Konuşması
Opening Speech
Dr. Sedef Kutluk
  Kurs Hakkında Bilgilendirme
Grupların Odalara Dağıtılması

Information About the Course
Distribution of Groups to Rooms
Dr. Doğan Ceyhan
ODA 1
ROOM 1
Skiyaskopi
Skiascopy
Dr. M. Kemal Arıcı
Dr. Mehmet Özgür Zengin
Dr. Kadriye Erkan Turan
Dr. Erbil Seven
ODA 2
ROOM 2
Görme Eşelleri / İşlevsel Göme Puanı / Gözlük Kutusu Cam Dışı Aparatlar: Stenopeyk ve Pinhole
Vision Charts / Calculation of Functional Vision Score / Stenopeic and Pinhole
Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Doğan Ceyhan
Dr. Devrim Toslak
ODA 3
ROOM 3
Sislendirme / Çapraz Silindir / Astigmatik Saat Kadranı / Monoküler ve Binoküler Düokrom Testi
Fogging / Cross Cylinder Test / Astigmatic Clock Dial / Monocular and Binocular Duocrom Test
Dr. Cenap Güler
Dr. Alp Alaluf
Dr. Çağrı İlhan
ODA 4
ROOM 4
Otorefraktometre / Fokometre / Foropter / Presbiyopi Muayenesi
Autorefractometer / Focometer / Phoropter / Presbiyopia Examination
Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Vildan Öztürk
Dr. Nedime Keşkek
ODA 5
ROOM 5
Polarize Testler (Binoküler Denge Testi, Forya Testi) / Uzak-Yakın Stereopsis
Polarized Tests / Distance-Near Stereopsis
Dr. H. Zeki Büyükyıldız
Dr. Füsun Uzunoğlu
Dr. Özdemir Özdemir
Dr. Elif Demirkılınç Biler
ODA 6
ROOM 6
Polarize Olmayan Forya Testleri (Maddox Testi - Schober Testi) / Örtme Testleri / Füzyon Aralığı Ölçümü / Prizmaların Muayene-Tanı ve Tedavide Kullanımı
Non Polarized Phoria Tests (Maddox Test - Schober Test) / Cover-Uncover Tests for Phoria / Evaluation of Fusion Range / Prisms on Examination, Diagnosis and Treatments
Dr. Sedef Kutluk
Dr. Hikmet Başmak
Dr. Haydar Erdoğan
Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy
ODA 7
ROOM 7
Gözlük Camları - Çerçeveler
Spectacle Lenses and Frames
Dr. Mete Soytürk
Dr. Hilmi Or
ODA 8
ROOM 8
Temel Az Görme Rehabilitasyonu
Basic Low Vision Rehabilitation Methods
Dr. Ayşen Topalkara
Dr. Murat Erbezci
Dr. Bayazıt İlhan
ODA 9
ROOM 9
Az Görme Rehabilitasyonunda İleri Yöntemler
Advanced Low Vision Rehabilitation Methods
Dr. Aysun İdil
Dr. Zuhal Özen Tunay
Dr. Esra Şahlı
Dr. Deniz Altınbay


4 Aralık 2021, Cumartesi
16:30 - 21:00

December 4, 2021 Saturday,
Between 4.30 and 9.00 pm (Time Zone-İstanbul)
16:30 - 16:45
4:30 - 4:45 PM
Açılış ve Odalara Dağılım
Opening and Distribution of Groups to Rooms
16:45 - 17:35
4:45 - 5:35 pm
1. İnteraktif Kurs
1st Interactive Course
17:35 - 17:50
5:35 - 5:50 pm
Ara / Coffee Break
17:50 - 18:40
5:50 - 6:40 pm
2. İnteraktif Kurs
2nd Interactive Course
18:40 - 18:55
6:40 - 6:55 pm
Ara / Coffee Break
18:55 - 19:45
6:55 - 7:45 pm
3. İnteraktif Kurs
3rd Interactive Course
19:45 - 20:00
7:45 - 8:00 pm
Ara / Coffee Break
20:00 - 20:50
8:00 - 8:50 pm
4. İnteraktif Kurs
4th Interactive Course
20:50 - 21:00
8:50 - 9:00 pm
1. Gün Kapanış
Evaluation of 1st Day Courses
 
5 Aralık 2021, Pazar
16:00 - 21:30

December 5, 2021 Sunday,
between 4.00 and 9.30 pm (time zone-istanbul)
Kursiyerler sekizer kişilik gruplar halinde dokuz odada aynı anda 50’şer dakikalık eğitim alacaklardır. Her kurs sonrası 15 dakika ara verilecek ve bir odada eğitim alan kursiyerler takip eden odaya geçecekler, böylece program sonunda dokuz odadaki kurs eğitimini tamamlayacaklardır.
16:00 - 16:50
4:00 - 4:50 pm
5. İnteraktif Kurs
5th Interactive Course
16:50 - 17:05
4:50 - 5:05 pm
Ara / Coffee Break
17:05 - 17:55
5:05 - 5:55 pm
6. İnteraktif Kurs
6th Interactive Course
17:55 - 18:10
5:55 - 6:10 pm
Ara / Coffee Break
18:10 - 19:00
6:10 - 7:00 pm
7. İnteraktif Kurs
7th Interactive Course
19:00 - 19:15
7:00 - 7:15 pm
Ara / Coffee Break
19:15 - 20:05
7:15 - 8:05 pm
8. İnteraktif Kurs
8th Interactive Course
20:05 - 20:20
8:05 - 8:20 pm
Ara / Coffee Break
20:20 - 21:10
8:20 - 9:10 pm
9. İnteraktif Kurs
9th Interactive Course
21:10 - 21:30
9:10 - 9:30 pm
Kurs Değerlendirme ve Kapanış
Evaluation of Course and Closing Speech