Bilimsel Program / Scientific Program
 
Günlük Pratiğimizde Yeni Laser Uygulamaları / New Laser Applications in Our Daily Practice
10:00 - 14:40
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Moderatör / Moderator : Ali Osman Saatci
  Eşikaltı Laser Tipleri ve Çalışma Prensipleri
Subthreshold Laser Types and Working Principles
Dr. Dicle Hazırolan
  Diyabetik Makula Ödeminde Eşikaltı Laser
Subthreshold Laser in Diabetic Macular Edema
Dr. Defne Kalaycı
  Santral Seröz Korioretinopatide Eşikaltı Laser
Subthreshold Laser in Central Serous Chorioretinopathy
Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
  Diğer Yeni Laser Tipleri (Pattern Laser, Navilas)
Other New Laser Types (Pattern Laser, Navilas)
Dr. Işıl Sayman Muslubaş
  Tartışma / Discussion
  Dr. Dicle Hazırolan
  Dr. Defne Kalaycı
  Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
  Dr. Işıl Sayman Muslubaş