Davet

Sayın meslektaşlarımız,

“Glokom cerrahisi sonuçlarını nasıl iyileştirebiliriz?” başlığını taşıyan toplantımız ile yaygın olarak korkulan bir cerrahi tipinde endişelerinizi kırmayı hedefliyoruz.

Glokomun tanısı, takibi ve tedavisi bir bütünü oluşturur, tüm hayatı kapsar. Bu süreç içerisinde biz ve dostlarımız ile gerçek anlamda Dünya körlük nedenleri arasında ilk sırayı alan glokomun üstesinden gelmeye çalışırız. Başarı, dil birlikteliğini sağlamamız ile gerçekleşir. Tümümüz hastanın o anki durumunu ve olası progresyonunu düşünerek kararlar veririz. Bunun için ortak bir eylem birliğinde olmamız gerekir. Hastanın cerrahisini yapan kadar cerrahiye giden süreci yönlendiren de başarı veya başarısızlıktan pay sahibi olur.

Genel anlamda cerrahi başarının artmasının cerrahi yapan meslektaş sayısını artırmakla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Çünkü gecikmiş cerrahinin başarısının düşük olacağını biliyoruz. Bu amaçla hepinizi toplum sağlığımızı ilgilendiren bu çabaya ortak olmaya davet ediyoruz.

Halil Ateş
TOD Glokom BYK adına