Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GLOKOM BİRİMİ 
Birim Başkanı 
Prof. Dr. Halil Ateş
Birim Sekreteri 
Dr. Özcan Ocakoğlu 
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Ilgaz Sağdıç Yalvaç 
Birim Yürütme Kurulu Üyesi 
Dr. Ahmet Akman  Dr. Halil Ateş 
Dr. Ümit Ekşioğlu  Dr. Kıvanç Güngör 
Dr. Belgin İzgi  Dr. Özcan Ocakoğlu
Dr. Ilgaz Sağdıç Yalvaç Dr. Oya Tekeli
Dr. Tekin Yaşar  Dr. Ayça Yılmaz 
Dr. Nurşen Yüksel