KURSLAR

GL 1
Glokomda Görme Alanını Nasıl Yorumluyorum?
MÜSAİT
GL 2
Glokomda OCT’yı Nasıl Yorumluyorum?
MÜSAİT
KL
Kontakt Lens ile ilk adımlar
MÜSAİT
OPC
Okülofasyal Bölgede Cerrahi-Dışı Estetik Tedavi
MÜSAİT
UB 1
Üveit Tanisinda Multimodal Görüntüleme ve Ayırıcı Tanı
MÜSAİT
UB 2
Üveit Tanısında Yardımcı Yöntemler
MÜSAİT
GO 1
Oftalmolojide Görüntü İşleme ‘Image Processıng’
MÜSAİT
GO 2
Oftalmologlar için Yapay Zeka
MÜSAİT
NO
Nörooftalmolojik Açıdan Olgularla Diplopi
MÜSAİT
ŞA
Şaşılık Cerrahisi Öncesi Değerlendirme
MÜSAİT
TR
Retina Hastalıklarında OKT-A’yı Nasıl Yorumluyorum
MÜSAİT
VRC
Temel Vitrektomi Teknikleri
MÜSAİT
EF
Klinikte Elektrofizyolojik testlerin kullanım alanları
MÜSAİT
ROP
Grubu Prematüre Retinopatisi Tanımı ve Muayene Teknikleri
MÜSAİT
KRC 1
Fako Cerrahisine Başlangıç
MÜSAİT
KRC 2
Refraktif Cerrahide Topografik Değerlendirme
MÜSAİT
KOY 1
Oküler Yüzey Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar
MÜSAİT
KOY 2
Olgularla Korneal Topografi
MÜSAİT
ORR 1
Refraksiyon ve Reçetelendirme
MÜSAİT
ORR 2
Gözlük Camları
MÜSAİT