Davet

Sayın Meslektaşlarım

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi'nin düzenleyeceği TOD XX. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu'na tüm meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarım.
Kursun teorik ve pratik (uygulamalı bölümü) olarak aynı odada, altı kişilik gruplara birer saatlik eğitimler halinde, toplam 9 kurs istasyonunda verilecektir. Bu kursta, oftalmolojinin en temel muayenesi olan Skiyaskopi, gözlük muayenesinin incelikleri, gözlük camlarının özellikleri ve 2 adet az görme rehabilitasyonu eğitim odasında konularında yetkin eğitimciler tarafından verilecektir. Toplam 9 kurs odası olacağından, ilk başvuru yapan 54 meslektaşımız kursiyer olabilecektir. Zorunlu haller nedeniyle katılamayanların yerine, başvuru sırasına göre yedekler uygulamalı kursa alınabilecektir.

Katılımcıların bu kurstan daha iyi verim alabilmesi için, kurs öncesi derneğimizin resmi web sitesinde, TOD TV  http://todakademisi.com/todtv.aspx linkinde yer alan 24-26 Mart 2017 tarihli kursumuza ait video kayıtlarını izleyebilirler. Yine yazılı kaynak olarak, birim kitabımız dernek web sitemizde üyelerimizin elektronik erişimine açık durumdadır. Buna ek olarak, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi’nin 2017 yılındaki ilk özel sayısı kurs müfredatımızın derlemeler halinde sunumundan oluşan, güncel bir yazılı bir kaynak olmuştur.

Bu kursların düzenlenmesine öncülük eden ve isim babası olan Dr. Mete Soytürk'e, ülkemizin ilk Görme Araştırmaları ve Az Görne Rehabilitasyonu Birimi’ni kuran ve ev sahipliğimizi üstlenen Ankara Üniversitesi yöneticilerine Rektör Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş, Dekan Sayın Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, kursun düzenlenmesinde en çok katkısı olan ORR Birim Sekreterimiz Sayın Prof. Dr. Şefay Aysun İdil hocamıza, başta TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, TODİŞ ve TODEM yöneticileri olmak üzere, derneğimizin yönetim birimlerine, ilk yapılan kurstan bu yana beceri ve bilgi desteğini esirgemeyen TOD İzmir Şubesi sekreteri Semra Evirgen'e, kurslarımıza eğitimci olarak katılmayı kabul eden, örnek fedakarlık düzeyinde, yoğun ve yorucu düzeyde emek harcayan ORR Birimimizin değerli aktif üyelerine teşekkür ederim.

Kursumuza destek olan firmaların ve kursun alt yapı hizmetlerini sağlayan Global firmasının çalışan ve yetkililerine de teşekkür borçlarımızı ifade ederim.
Tüm meslektaşlarımızı kursa davet ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Saygılarımla

Dr. Mustafa Kemal Arıcı
TOD ORR Birimi Başkanı