Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OPTİK, REFRAKSİYON VE AZ GÖRME REHABİLİTASYONU BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Mustafa Kemal Arıcı
Birim Sekreteri
Dr. Aysun İdil
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Doğan Ceyhan
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Mustafa Kemal Arıcı Dr. H. Zeki Büyükyıldız
Dr. Doğan Ceyhan Dr. Aysun İdil
Dr. Ayşen Topalkara