Davet
Mehmet Çıtırcık

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) ikinci etkinliği 20 Ekim 2019 tarihinde İstanbul TODEM salonunda yapılacaktır.
Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında genel sınıflama, sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları size ileterek asistanlık eğitimine devam eden ve yeni uzman düzeyindeki arkadaşlarımızın günlük pratiklerinde karşılaştıkları durumlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız.

Bu uygulama 2 aşamalı olarak yapılacaktır. İlk aşamada yaklaşık 1 saatlik süre içinde genel teorik bilgiler ve video sunumlarına yer verilecektir. İkinci aşamada ise 5 ayrı gruba 10 kişilik gruplar halinde 45 dakika süreyle uygulamalı kurs yaptırılacaktır.
Uygulamalı laboratuvar kursuna katılacak adaylara glob yaralanmaları ile ilgili temel mikrocerrahi sütürasyon teknikleri konusunda bilgi ve beceriler aktarılacaktır. Adaylar göz cerrahisinde oluşturulan insizyonlara bağlı yara yerlerinin kapatılmasında kullanılan temel mikrocerrahi malzemeleri, iğne ve sütür tipleri ile bu sütürlerin yerleştirilmesinde kullanılan temel mikro cerrrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir. Adaylara glob yaralanmaları temel mikro cerrrahi teknikleri ile nasıl kapatılacağı konusunda birim üyelerince becerilerin aktarımı şeklinde uygulamalar hayvan gözlerinde yaptırılacaktır.

Toplantı kontenjanımız 50 katılımcı ile sınırlı tutulmuştur. Bu durum uygulama yapılacak mikroskop ve hayvan gözü sayısının kısıtlı olmasından ve küçük gruplarla çalışmanın beceri aktarımında daha faydalı olacağından kaynaklanmaktadır.
Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Tekniklerini öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı, 20 Ekim 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAL programına davet ediyoruz.

TODEM’in wetlab salonunu da bize kazandıran TOD MYK’ya, toplantımıza katkıda bulunan değerli eğitmenlerimize, sponsorumuz Bilim İlaç firmasına ve organizasyondan sorumlu Global firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, BYK adına