Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLER TRAVMATOLOJİ VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Mehmet Çıtırık
Birim Sekreteri
Dr. Figen Yamanoğlu
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Özlem Budakoğlu
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Mehmet Akif Acar Dr. Tülay N. Şimşek
Dr. Özlem Budakoğlu Dr. Figen Yamanoğlu
Dr. Mehmet Çıtırık