Kurullar
Birim Başkanı
Dr. Tülin Berk
Birim Sekreteri
 Dr. Özgül Altıntaş
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Sedef Kutluk
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Özgül Altıntaş Dr. Hikmet Başmak
Dr. Tülin Berk Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş
Dr. Yaşar Duranoğlu Dr. Süheyla Köse
Dr. Sedef Kutluk  Dr. Mehdi Süha Öğüt
Dr. Nazife Sefi Yurdakul  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör