Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GLOKOM BİRİMİ
Birim Başkanı
Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu
Birim Sekreteri
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç 
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Tekin Yaşar
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet Akman  Dr. Oya Tekeli
Dr. Atilla Bayer Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Dr. Ufuk Elgin Dr. Tekin Yaşar 
Dr. Özcan Ocakoğlu Dr. Nurşen Yüksel 
Dr. Nevbahar Tamçelik  
 

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör