Bilimsel Program / Scientific Program
Glokomda OCT’ yi nasıl yorumluyorum? / How Do I Interpret OCT in Glaucoma?
09:30 – 16:00
Beceri Aktarım Kursu /
Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatör / Moderator: Dr. Nilgün Yıldırım
  OCT Temel Prensipleri
OCT Basic Principles
Dr. Muhammed Batur
  Glokomda OCT-RNFL Yorumu
OCT-RNFL Interpretation in Glaucoma
Dr. Muhsin Eraslan
  Glokomda OCT makula analizi
OCT Macular Analysis in Glaucoma
Dr. Tarkan Mumcuoğlu
  Glokom hastamı OCT ile nasıl takip ederim?
How Can I Monitor My Glaucoma Patient with OCT?
Dr. Mehmet Okka
  OCT de yanlış tanılar (Kırmızı-Yeşil Hastalık)
Misdiagnoses in OCT (Red-Green Disease)
Dr. Sirel Gür
İnteraktif Küçük Grup Toplantıları Seansı
  Oda No 1: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 1: Interactive Case Presentations
Dr. Muhammed Batur
Dr. Suzan Güven Yılmaz
  Oda No 2: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 2: Interactive Case Presentations
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Dr. Muhsin Eraslan
  Oda No 3: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 3: Interactive Case Presentations
Dr. Ayça Yılmaz
Dr. Tarkan Mumcuoğlu
  Oda No 4: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 4: Interactive Case Presentations
Dr. Nurşen Yüksel
Dr. Mehmet Okka
  Oda No 5: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 5: Interactive Case Presentations
Dr. Burak Turgut
Dr. Sirel Gür Güngör
  Kurs Değerlendirme / Course Evaluation