Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GLOKOM BİRİMİ
TOA GLAUCOMA SOCIETY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Kıvanç Güngör
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Atilla Bayer
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Ahmet Akman Dr. Halil Ateş
Dr. Atilla Bayer Dr. Ümit Ekşioğlu
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Özlem Gürbüz Köz
Dr. Tülay N. Şimşek Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Dr. Ayça Yılmaz