Bilimsel Program / Scientific Program
Bilimsel bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları / Steps of Preparing a Scientific Article
09:30 – 14:00  
Beceri Aktarım Kursu /Skills Transfer Course
  Moderatörler / Moderators: Murat Hasanreisoğlu, Arif Taylan Öztürk, Çağatay Çağlar  
  Kurs Hakkında Bilgilendirme
  Bilimsel Makale Nedir? Bilimsel Yayın Çeşitleri Nelerdir?
What is a Scientific Article? What Are The Types Of Scientific Publications?
Dr. Cengiz Alagöz
  Makale Tam Metinlerinin Elde Edilmesi ve Elektronik Kütüphanelerin Kullanımı
Finding Full Texts ofArticles, How To Use Electronic Libraries?
Dr. Özlem Dikmetaş
  Etik Kurul-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Onayı Gerekli mi?
EthicalCommittee/Ministry of Health Medical Device and Pharmaceutical İnstitution Approval; Is it Necessary?
Dr. Cumali Değirmenci
  İstatistiksel Analize Geçmeden Önce Veriler Nasıl Hazırlanmalı, Veri Girişi Nasıl Yapılmalıdır?
How Should We Prepare and Enter Data Before Proceeding to Statistical Analysis?
Dr. M. Özgür Çubuk
  Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (İçerik Açısından)
How to Write aScientific Article? (In Terms of Content)
Dr. Semra Akkaya Turhan
  Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (Teknik ve Şekil Açılarından)
How to Write aScientific Article? (In Terms of Technical Format)
Dr. Nihat Sayın
    KAHVE MOLASI/COFFEE BREAK
  Hangi Dergi? Niçin? Yüklerken Nelere Dikkat Edilmeli? Atıfların Önemi?
Which Journal? Why? WhatShould be Paid Attention to During Submission Process? What’s The İmportance of Citations?
Dr. E. Esra Karaca
  Yayınevleri Açısından Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemektedir? Yayın Kurulu Nedir? Nasıl Oluşur?
How Does The Evaluation ProcessWork For Publishers? What is The Editorial Board? How is it Constituted?
Dr. Fehim Esen
  Makalem Kabul Olmadı/Revizyon İstendi. Bundan Sonra Ne Yapacağım?
My Article Was NotAccepted / Revision Was Requested. What Will I do Next?
Dr. Murat Günay
  Kabul Edilen ve Reddedilen Makale Örnekleri Üzerinde Tartışma
Discussion on Examplesof Accepted and Rejected Articles
TOD GO YK ÜYELERİ
Young OphthalmologistsExecutive Board Members
  Kurs Değerlendirme