Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu (TOD-GO) olarak teması “Bilimsel Makale Hazırlanması Aşamaları” olan bir ‘Beceri Aktarım Kursu' düzenlemeye karar verdik.

Daha önce benzerini 2017’de ve Nisan 2021'de organize ettiğimiz ve büyük ilgi gören kursumuzun güncel programında bilimsel makale hazırlanması ve yayınlanması sürecindeki aşamalar tek tek ele alınıp temel bilgiler verilecek ve bu aşamalarda sık karşılaşılan sorunların çözümleri için pratik yaklaşımlar sunulacaktır. Kurs sonunda ise kabul edilmiş veya reddedilmiş gerçek makale örnekleri sunularak konu üzerinde tartışılacaktır.

Online düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Bizlere bu olanağı sağlayan yönetimimize ve sanal ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliyor, bilimsel makale yazımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAK programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç.Dr.Yusuf Yıldırım
TOD-GO Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

As the Young Ophthalmologists Group (TOA-YO) within the body of the Turkish Ophthalmological Association, we decided to organize a 'Skills Transfer Course' (STC) with the theme ‘Steps of Preparing a Scientific Article’. In the current program of our course, which we previously organized in 2017, April 2021 and attracted great attention, the stages of the preparation and publication of scientific articles will be discussed one by one, basic information will be given and practical approaches will be presented to solve common problems at these stages. At the end of the course,examples of accepted or rejected articles in real life will be presented and discussed on the subject.

In order to make this online course more efficient, we determined the participation limit as 25 colleagues. Our colleagues who wish to participate can register via using the ‘Application’ button.

We would like to thank Administration of Turkish Ophthalmological Association for this opportunity and our speakers who will make valuable contributions to our activity in the virtual environment, and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in scientific article writing to the TOD Young Ophthalmologists course program.


On behalf of TOA-YO Executive Board,
Yusuf YILDIRIM, MD, Associate Professor
Chairman of TOA-YO