Untitled Document

Kongre Ödülleri

“En iyi araştırma”, “En iyi poster, “En iyi video”, “En iyi tıbbi fotoğraf” ödüllerine adaylık başvurusu web sitesindeki bildiri gönderme formunda ilgili kutucuk işaretlenerek yapılacaktır. Adaylığın kesinleşmesi, Değerlendirme  Komisyonu’nun çalışmayı kabul etme kararından sonra gerçekleşecektir.

TOD Dergisi Ödülü
TOD Dergisi Ödülü Allergan’ın Türk hekimlerine koşulsuz desteğiyle sağlanmaktadır.

En İyi Araştırma Ödülü
Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında gösterdikleri verimliliği takdir ederek, gelecek yıllarda özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir. Değerlendirme aşamasında: Araştırmanın yeniliği, orijinalliği ve bilimsel getirisi; Prospektif, projeye dayalı, yeterli sayıda olgu ile desteklenmiş olması; çalışmada plan, kurgu ve yönetimin geçerliliği; bulgu ve sonuçları değerlendirme doğruluğu, irdelemedeki yeterlilik, istatistiksel değerlendirmelerin geçerliliği; kaynakçanın geçerliliği ve güncelliği; çalışmanın kaleme alınışında Türkçe terimleri ve dilin inceliklerini kullanmada gösterilen özen, Türkçe yazım kurallarına uyum başarısı; makale yazım kurallarını yerine getirme başarısı; çalışmanın başlığı ve içeriği arasında uygunluk, çalışma özetinin biçimsel uygunluğu, giriş, yöntem ve gereçler, bulgular ve tartışma bölümlerinin biçimsel uygunluğu, tablo resim ve şekillerin kaliteleri ve kullanımlarındaki gereklilik ve geçerlilik kriterleri dikkate alınacaktır.

Bu yarışmada tüm derece alanlara birer plaket ve/veya belge, ayrıca kongre bütçesinden karşılanmak üzere, başarı ödülü olarak yarışmanın birincisine 4.000 TL, ikincisine 3.000 TL, üçünçüsüne 2.000 TL. UKOK tarafından ödenir. Derecelerin paylaşılması durumunda ödüller de paylaşılır. Bu konuda kişi, kurum, kuruluş vb. tarafından konulmuş ödüller var ise bunlar da ayrıca verilir. UKOK ödül kazananları, ödüllerini almak üzere ödül törenine davet edecektir.

En İyi Poster Ödülü
Bu çalışmanın amacı, bilgi aktarımı konusunda ciddi bir yöntem olan poster sunumlarında meslektaşlarımızın biçimsel açıdan gösterdikleri performansı değerlendirerek gelecek yıllarda daha kaliteli poster sunumlarının yapılmasına genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir. Değerlendirmede çalışmanın bilimsel getirisi; metnin renk, yazı karakteri ve sadelik özellikleri sayesinde okunabilirliği; şekil ve tabloların biçim ve kaliteleri, bilimsel bir çalışmada sunu mantığı sırasına uyulması; amaç, yöntem, bulgular ve tartışma bölüm içeriklerini sade, öz ve kolayca anlaşılır biçimde verebilme gücü; Türkçe terimleri ve dilin inceliklerini kullanmada gösterilen özen, Türkçe  yazım kurallarına uyum başarısı, ifadelerin akıcılığı ve anlaşılırlığı, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk kriterleri dikkate alınır. UKOK Genel Sekreteri ödül kazanan çalışmacıları bilgilendirir. Ve ödüllerini almak üzere Ödül Töreni’ne  davet eder. Posterler kapanış oturumunda tanıtılır. Bu  yarışmanın 1., 2. ve 3. süne sertifika ve/veya plaket verilir. Derece alan 1., 2., 3. çalışmaların birinci isimleri bir sonraki yılın kongresine aidat ödemeksizin iştirak edebilirler.

En İyi Video Ödülü
Bu yarışmanın amacı, meslektaşlarımızın dokümantasyona önem vermelerini teşvik etme ve diğer meslektaşlarına tıbbi mesajların yanı sıra çok önemsiz görünen bir lezyonun bile ne kadar önemli olabileceğini anlatmada katkısı bulunan bir çalışma alanı olarak,videoya meslektaşlarımızın dikkatini çekmektir. Değerlendirmede kurguda genel başarı, kurguda sürenin kullanımdaki başarı (Toplam süre 7 dakikayı geçmemelidir); asıl amaca yönelik görüntülerin süre ve vurgulama açısında ön plana çıkarılma başarı; görüntü kalitesi; seslendirme kalitesi; içerik (yeni ve orjinal bir düşüncenin uygulamaya aktarılma gücü ), eğitici niteliği, izleyicilerin oftalmoloji pratiğine  yapabildiği katkı, hata ya da komplikasyonları, bunların önlenmesi ya da düzeltilmesindeki yöntemleri gösterebilme başarısı, yeni bir yöntem ya da aygıtın kullanımındaki önemli noktaları yansıtabilme başarısı kriterleri dikkate alınacaktır.

UKOK Genel Sekreteri ödül kazanan çalışmacıları bilgilendirir ve ödüllerini almak üzere Ödül Töreni’ne davet eder. Kapanış Oturumu’nda video film oynatılmak suretiyle tanıtılır. Bu yarışmanın 1., 2. ve 3. süne sertifika ve/veya plaket verilir. Derece alan 1., 2., 3. çalışmaların  birinci isimleri bir sonraki yılın kongresine aidat ödemeksizin iştirak edebilirler.

En İyi Tıbbi Fotoğraf Ödülü
Bu yarışmanın amacı, meslektaşlarımızın dokümantasyona önem vermelerini teşvik etmek ve diğer meslektaşlarına tıbbi mesajların yanı sıra çok önemsiz görünen bir lezyonun bile ne kadar önemli olabileceğini anlatmada katkısı bulunan bir çalışma alanı olarak, fotoğrafa meslektaşlarımızın dikkatini çekmektir. Fotoğrafların kısa kenarı 18 cm’den küçük, uzun kenarı 45 cm’den büyük olmamalıdır.

Değerlendirmede şu kriterler dikkate alınacaktır.
Fotoğrafın basım kalitesi ve belirtilen  ebada uygunluğu Konu, obje veya lezyonun nadirliği, görüntünün orijinalliği, fotoğraflama tekniğinin zorluk derecesi, görüntü bütünlüğü, fotoğrafa verilen ismin fotoğrafa uygunluğu, dikkat çekiciliği ve orijinalliği.

UKOK Genel Sekreteri ödül kazanan çalışmacıları bilgilendirir ve ödüllerini almak üzere Ödül Töreni’ne davet eder. Dereceye giren fotoğrafların birer kopyası tarayıcıdan alınır ve bu törende gösterilir. Bu yarışmanın 1., 2., 3. süne sertifika ve/veya plaket verilir. Derece alan 1., 2., 3. çalışmaların birinci isimleri bir sonraki yılın kongresine aidat ödemeksizin iştirak edebilirler.

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale