Untitled Document

Önemli Tarihler

 

23 Nisan 2010
Bildiri özetleri 23 Nisan 2010 tarihinden itibaren www.tod-net.org adresi üzerinden gönderilebilir.

13 Haziran 2010
Bildiri özeti başvuru son tarihi (sözlü sunum ve e-poster). (Bu tarih kesin olarak uzatılmayacaktır)

30 Haziran 2010
Bildiri özetleri ve bildiri kabullerinin internetten yayınlanması, sunu sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmesi.
Ödül jürilerinin belirlenmesi ve onaylarının alınması.

31 Temmuz 2010

Video ve fotoğraf özetleri başvuruları için son tarih.
En iyi araştırma ödülüne aday araştırma tam metinlerinin UKOK'a ulaştırılması için son tarih.

6 Ağustos 2010
Video CD'lerin kongre organizasyon sekreteryasına gönderilmesi için son tarih.

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale