Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Birim Sekreteri
Dr. Ayşe Burcu
Birim Eğitim Temsilcisi
 Dr. Kamil Bilgihan
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
 Dr. Rana Altan Yaycıoğlu Dr. Kamil Bilgihan
Dr. Banu Bozkurt  Dr. Ayşe Burcu
Dr. İsmet Durak Dr. Dilek Dursun Altınörs
Dr. Özlem Evren Kemer  Dr. Ebru Toker
Dr. Ömür Uçakhan Gündüz Dr. Meltem Yağmur
Dr. Nilgün Yıldırım  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder