Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ÇUKUROVA ŞUBESİ GÖREV DAĞILIMI
Şube Başkanı
Dr. Merih Soylu
Şube Sekreteri
 Dr. Altan Atakan Özcan
Şube Saymanı
Dr. Selçuk Sızmaz
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hüseyin Cengiz   Dr. Koray Gümüş
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Ayşe Öner
Dr. Altan Atakan Özcan Dr. Oğuzhan Saygılı
Dr. Selçuk Sızmaz Dr. Merih Soylu
Dr. Ayça Yılmaz