Untitled Document
Bilimsel Program
09:15 - 10:30 OPC BİRİMİ ETKİNLİĞİ
  Olgu Sunumları
  Moderatör:  Müslime Akbaba
  Onur Konuk 
  Atila Argın
  Şafak Karslıoğlu
  Seydi Okumuş 
  Müslime Akbaba
  Şeyhmus Arı
  Rana Altan Yaycıoğlu
10:30 - 10:45
Kahve Arası
10:45 - 12:00 GLOKOM BİRİMİ ETKİNLİĞİ
 

Açı Kapanması Glokomu Paneli

 

Moderatörler: Nusret Özdemir, Halil Ateş

  Açı kapanması glokomunun alt grupları var mı?
Fatih Özcura
  Akut açı kapanmasında güncel tedavi ne olmalı?
Esin Başer
  Kronik açı kapanmasında güncel tedavi ne olmalı?
Alper Yarangümeli
  Kimler risk altında? Kime koruyucu tedavi yapalım?
Ümit Aykan
12:15 - 13:00
UYDU SEMPOZYUM - Öğle Yemeği

13:30 - 14.15 TOD 15. Mart Sempozyumu Açılış Töreni
14:15 - 15:45 Panel 1 - Retina Hastalıklarında Klinik Uygulamada OKT
Moderatörler: Gülipek Müftüoğlu, Nur Kır
1. OKT Nasıl Değerlendirilir, Nasıl Okunur?
Hakan Özdemir
2. Diyabetik Retinopati
Filiz Afrashi
3. Diyabet Dışı Retina Damar Hastalıkları
Mehmet Ali Şekeroğlu
4. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
Ebru Esen
5. KNV Yapan Diğer Nedenler
Gürsel Yılmaz
6. Pakikoroid Pigment Epitelyopati, Neovaskülopati
Sibel Kadayıfçılar
7. Vitreomakuler Arayüzey Hastalıkları
Hakan Durukan
8. Üveitler
İlknur T. Tutkun
15:45 - 16:15
Kahve Arası
16:15 - 16:45 Konferans 1 - Retina Hastalıklarında OKT Anjiyografi
Figen Şermet
  Moderatör: Öner Gelişken
16:45 - 17:45 Panel 2 -  Fundus Görüntüleme Yöntemleri ve Klinik Uygulamalar
Moderatörler: Pelin Yılmazbas, Orhan Ateş
1. Renkli Fundus Resmi, Multikolor Fotoğrafi
Murat Hasanreisoğlu
2. FFA, Geniş Açılı FFA, RETCAM
Nazmiye Erol
3. ICG
Banu Turgut Öztürk
4. FAF
Melda Yenerel
09:00 - 10:00 Panel 3 - Kornea Topografisi
Moderatörler: Reha Ersöz, Osman Şevki Arslan
1. Topografi Sistemlerine Genel Bakış
Volkan Hürmeriç
2. Ektazi Değerlendirilmesinde Adım Adım Topografi Analizi
Hatice Elvin Yıldız
3. Refraksiyon Cerrahisinde Topografi Analizi
Alper Ağca
4. Katarakt Cerrahisinde Topografi Analizi
Hasan Ali Bayhan
10:00 - 11:00 Panel 4 - Kornea Hastalıklarında Yardımcı Görüntüleme Yöntemleri
Moderatörler: Yonca Akova, Ufuk Adıgüzel
1. Kornea OKT
Pelin Özyol
2. ORA, CORVIS
Canan Aslı Utine
3. Konfokal Görüntüleme
Sibel Kocabeyoğlu
4. Speküler Mikroskopi
Elif Erdem
11:00 - 11:30
Kahve Arası
11:30 - 12:30 Panel 5 - Glokomda OKT Teknikleri ve Değerlendirme
Moderatörler: Halil Ateş, Tekin Yaşar
1. OKT ile Glokomda Neleri Değerlendiriyoruz?
Ali Bülent Çankaya
2. Glokomda OKT ile Progresyon Analizi Teknikleri
Ufuk Elgin
3. Yapı (OKT) ve Fonksiyon (Görme Alanı) İlişkisi
Tülay Şimşek
4. Ön Segment OKT 'nin Glokomda Yeri
Uğur Keklikçi
12:45 - 13:30
UYDU SEMPOZYUM - Öğle Yemeği
14:00 - 14:30 Konferans 2 - Vitreoretinal Cerrahide Görüntüleme Teknikleri
Emin Özmert
  Moderatör: Jale Menteş
14:30 - 15:30 Panel 6 - Görme Alanı
Moderatörler: Necdet Bekir, Özlem Yıldırım
1. Görme Alanı Temel Prensipleri
Tarkan Mumcuoğlu
2. Glokomda Görme Alanı Nasıl Değerlendirilir, Nasıl Okunur?
Özlem Gürbüz Köz
3. Glokomda Görme Alanı Progresyon Analizleri
Banu Şatana
4. Glokom Dışı Görme Alanı Defektleri
Şansal Gedik
15:30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:00 Serbest Bildiriler
  Moderatörler: Süleyman Kaynak, İzzet Can
09:00 - 10:00 Serbest Bildiriler
  Moderatörler: Üzeyir Günenç, Gökhan Özdemir
10:00 - 10:30 Konferans 3 - Glokomda Optik Sinir Başı Değerlendirilmesi
Özlem Evren Kemer
  Moderatör: Haluk Ertürk
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:00 Panel 7 - Glob ve Orbitanın Görüntüleme Yöntemleri
Moderatörler: Müslime Akbaba, Onur Konuk
1. USG
Murat Tunç
2. UBM
Samuray Tuncer
3. MRI
Feyza Önder
4. CT
Ahmet Murat Sarıcı
16 Mart 2018, Cuma
12:15 - 13:00
UYDU SEMPOZYUM - Öğle Yemeği

Moderatör: Süleyman Kaynak
  OKT Dünyasında Yenilikler: Swept Source Teknolojisi İle Ön ve Arka Segment Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Özlem Evren Kemer
  Doç. Dr. Aysu Karatay Arsan
17 Mart 2018, Cumartesi
12:45 - 13:30
UYDU SEMPOZYUM
 

Olgularla Oküler Yüzey Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

  Moderatör: Prof. Dr. Reha Ersöz
  Kuru Göz
Prof. Dr. Yonca Akova
  Blefarit ve Meibomit
Prof. Dr. Meltem Yağmur
 

Alerjik Konjonktivit
Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu

17 Mart 2018 Cumartesi
1. Slit free anterior segment imaging with smart phone in emergency room
Abdullah Kaya, Osman Çelikay, Mustafa Köşker, Canan Gürdal
2.  Sağlıklı Orta Yaş Erişkinlerde Sigara içiminin ve Schirmer Test Skorlarının Oküler Demodex Kolonizasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Taha Ayyıldız, Mevlüt Yılmaz, Fikriye Milletli Sezgin, Muttalip Çiçek
3. Aşı sonrası optik nörit geçiren hastanın değerlendirilmesi
Mehmet Bulut
4. Üst göz kapağında Epiteloid Hemanjioendotelyoma, Olgu Sunumu
Mehmet Akif Erol, Rahmi Duman, Betül Demirciler Yavaş, Reşat Duman, Mehmet Cem Sabaner
5. Lakrimal bez boyutlarının Türk toplumunda manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Özgün Melike Gedar Totuk, Mustafa Kemal Demir, Aybike Buse Kalkay, Kerem Kabadayı, Çağatay Barut
6. Nörolojik semptomu olan çocuklarda vitamin B12 eksikliğinin retinal sinir lifi kalınlığına etkisi
Selma Akyol Urfalıoğlu
7. Görsel Uyarılmış Potansiyel (VEP) Testi ile Fonksiyonel Görme Kaybı Tayini
Mualla Hamurcu, M.sinan Sarıcaoğlu, Ufuk Hamurcu
8. Tavşanlarda İntrakameral Nepafenak Enjeksiyonunun Kornea Üzerindeki Etkileri
Tevfik Oğurel, Reyhan Oğurel
9. Polikistik over sendromlu olgularda oküler yüzey ve meibomian gland disfonksiyonunun meibografi ile değerlendirilmesi
Yaran Koban
10. Keratoplasti ile Kombine Göz İçi Cerrahi Sonuçlarımız
Hüseyin Mayalı, İsmail Diri, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt
11. Pseudoeksfoliyatif Normotansif Hastaların Retinal Damar Çaplarının Optik Kohorens Tomografi ile İncelenmesi
Faruk Kaya, Mustafa Eliaçık
12. SMİLE(Small İncision Lenticul Extraction) yapılan hastalarda ameliyat sonrasında ölçülen skotopik ve mezopik puilla çapları ameliyat öncesine göre daha küçüktür
Ali Demircan, Alper Ağca, Gülşah Gümüş, Ahmet Demirok, Yusuf Yıldırım, Muhittin Taşkapılı

18 Mart 2018, Pazar
1. Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Oküler Yüzeyin Değerlendirilmesi
Mustafa Köşker, Mutlu Acar, Nese Arslan, Cem Ozisler, Ferda Alpaslan Pinarli, Canan Gurdal
2.  Künt travma sonrası gelişen optik sinir yaralanmasının görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi
Utku Limon, Yavuz Bardak, Handan Bardak, Bahtınur Buttanrı, Betül İlkay Sezgin Akçay, Esra Kardeş
3. Ambliyop gözlerde pupil ışık refleksi yanıtlarının dinamik pupillometri ile değerlendirilmesi
Gülfidan Bitirgen, Mohammed Daraghma, Ahmet Özkağnıcı
4. Comparison of Conventional Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy with Modified Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy outcomes
Senay Asik Nacaroglu, Şahin Öğreden, Ahu Yılmaz, Kürşat Atalay, Ahmet Kırgız
5. Çocuklarda ve Genç Erişkinlerde Akıllı Telefon ve Bilgisayar Kullanımına Bağlı Akkiz Komitan Ezotropya
Pınar Topcu Yılmaz, Özlem Ural Fatihoğlu, E. Cumhur Şener
6. Non-Arteritik İskemik Optik Nöropatide Artmış Sistemik Oksidatif Stres
Şerife Birer, Hatice Arda, Deniz Kılıç
7. Gallilei G6 ile IOL Master 500 cihazlarının optik biyometri ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması
Sedat Özmen, Burçin Çakır, Nigün Özkan Aksoy, Emine Doğan
8. Tip 1 Diabetli çocukların ön segment parametrelerinin Pentacam HR ile değerlendirilmesi
Kuddusi Teberik
9. İntraocular Lens İmplantation Results in Pediatric Patients
Murat Okutucu, Hüseyin Fındık, Mehmet Gökhan Aslan
10. Antiglokomatöz ilaçların konjonktiva kalınlığı üzerine etkilerinin ön segment OCT ile değerlendirlilmesi
Serek Tekin, Erbil Seven
11. Yüksek Riskli Kuru-Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olgularında Fakoemülsifikasyon Cerrahisi
Mücella Arıkan Yorgun, Yasin Toklu